Mahkemeden İliç’teki madenle ilgili ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

Anagold Madencilik, Erzincan’ın İliç ilçesinde “Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuş ve bakanlıktan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı çıkmıştı.

Erzincan İdare Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Anagold ve bakanlığa karşı projenin iptali için açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“ASİT MADEN DRENAJI TOPRAKTAKİ BİRÇOK MİNERALİ YOK EDECEK”

TMMOB, başvurusunda, “proje alanında siyanür kullanılacağı, çevreye ciddi zararlar vereceği, asit maden drenajının topraktaki birçok minerali yok edeceği, proje alanının Çöpler ve Sabırlı Köylerine 250 metre mesafede olduğu, dava konusu proje alanında mera, orman ve tarım arazilerinin bulunduğu, arazilerin amaç dışı kullanılacağı, proje aşamasında çevresel etki sürecine katılım ilkesinin yok sayıldığı, yöre halkının bilgilendirilmediği, raporun eksiklikler ve hatalarla dolu olduğu” gibi sorunlar nedeniyle kapasite artırımının iptalini istemişti.

MAHKEME, ANALİZ SONUÇLARINI İSTEDİ

Yürütmenin durdurulması istemi hakkında Erzincan İdare Mahkemesi, ihtiyaç duyulan belgeleri istedi.

Buna göre mahkeme; 13 Şubat’ta meydana gelen maden faciasının ardından, “ön araştırma raporunun ve yerinde yapılan incelemelerde çekilen fotoğrafların ve varsa tutanaklarına, yer altı ve yer üstü suları ile topraklardan alınan numunelere yönelik tahlil ve analiz sonuçlarının” gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, ayrıca, “Olaya ilişkin değerlendirme yapılabilmesi adına ihtiyaç duyulan başkaca bilgi-belge var ise ilgili yerlerden Mahkememiz aracılığıyla temininin sağlanabilmesi için” talepte bulunulmasını kararlaştırdı.

Erzincan İdare Mahkemesi, bilirkişilerden istenen belgelerin 3 gün içinde verilmesini de karara bağladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x